• Sa Rectoria Vella
Inici >> Noticies >> Convocatòria de sessió plenària 20/03/2018

Convocatòria de sessió plenària 20/03/2018

Adjunt trobareu la convocatòria de la sessió plenària de dimarts 20/03/2018 a les 20:00h.

L'ordre del dia és el següent:

1. Aprovació de l'acta sessió anterior
2. Liquidació pressupost any 2017
3. Pressupost 2018
4. Increment 1% de les retribucions de batlia previst LPGE 3/2017
5. Adjudicació i denominació plaça situada entre les carrers: Mestre Bauzà, Bonany i Pare Jaume Rosselló
6. Decrets Batlia 2017/2018
7. Declaració institucional per instar al Govern de l'Estat Espanyol a mantenir les integres funcions dels jutjats de pau (presentada pel grup municipal Més per Vilafranca)
8. Moció per a la commemoració de l'any Josep Maria Llompart (presentada pel grup municipal Més per Vilafranca)
9. Moció per a la prevenció de les bosses de plàstic d'un sol ús (presentada pel grup municipal Més per Vilafranca)
10. Moció per l'equiparació salarial entre homes i dones (presentada pel grup municipal Més per Vilafranca)
11. Precs i preguntes