• Sa Rectoria Vella
Inici >> Darrera hora, actualitat informativa

Darrera hora, actualitat informativa

Inscripció fira i firó del meló 2017

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ  A LA FIRA DEL MELÓ 2 i 3 de setembre

L'Ajuntament de Vilafranca de Bonany organitza el firó nocturn artesà el dissabte dia 2 de setembre i la fira del meló el diumenge 3 de setembre
Termini per presentar les sol·licituds: fins al 25 d'agost de 2017.

S’ha d’enviar la sol·licitud per correu electrònic a fira@ajvilafrancadebonany.net o per fax al 971832108 i adjuntar una fotografia dels productes exposats o parada, fotocòpia NIF, CIF o NIE

Convocatòria de ple juliol 2017

Convocatòria de Sessió Plenària ordinària pel proper dia 11 de juliol de 2017.

Ordre del dia:

1.- Aprovació acta sessió anterior
2.- Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
3.- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial dels locals de titularitat municipal.
4.- Precs i preguntes.

Festes de la Beata 2017

Festes de la Beata 2017.

Vilafranca de Bonany.

Del 14 al 30 de juliol.

Unes festes de mil dimonis.

( Per la Beata, el Dimoni surt...i tu, no hi surts? )

 

Les Festes de la Beata ja són al cap de cantó, amb activitats que van del DIVENDRES 14 AL DIUMENGE 30 DE JULIOL.

Pàgines

Subscriure a Darrera hora, actualitat informativa