• Sa Rectoria Vella
Inicio >> Node >> Convocatòria de sessió constitutiva 15 de juny de 2019

Convocatòria de sessió constitutiva 15 de juny de 2019

Sessió CONSTITUTIVA del Ple de l’Ajuntament, a celebrar el dissabte dia 15 de juny de 2019 a les 12,00 hores, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.-Constitució de la Mesa d’Edat.
2.-Comprovació de les credencials
3.-Jurament o promesa dels regidors i declaració de constitució de la nova Corporació.
4.-Elecció i proclamació del Balte
5.-Jurament o promesa del càrrec de Batle i pressa de possessió.