Inici >> Perfil del contractant

Perfil del contractant

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la informació relativa a la seva activitat contractual, a partir de dia 1 de maig de 2008, els ajuntaments estan obligats a difondre mitjançant les seves pàgines webs els plecs i anuncis de licitació, a més de tot tipus de concursos. LEY 30/2007, 30 DE OCTUBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.Publicat al BOE núm. 261 de dia 31 d'octubre de 2007. El contingut d'aquesta pàgina té caràcter purament informatiu.
1/ Pel que fa als terminis de publicació, l'únic document que dóna fe dels terminis és l'edicte al Diari oficial corresponent.
2/ Pel que fa al contingut, en cas de discrepàncies entre la documentació suministrada de forma presencial i la publicada a la pàgina web, prevaldrà la primera.

Pàgines

Subscriure a Perfil del contractant